ქარ РУС EN

GALAS


GALAS არის შექმნილი პროფესიონალებისთვის, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ლაბორატორიული ცხოველების მოვლა-გამოყენებაზე.


ამოცანა:

ვებ-გვერდი და მონაცემთა მართვის სისტემა არის შესრულებული ASP.NET Core და Blazor ტექნოლოგიების გამოყენებით


ტექნოლოგიები:

ვებგვერდი