ქარ РУС EN

LeaveWizard Limited

LW Employee Holiday Planner

აპლიკაცია ინტეგრირებულია LeaveWizard Limited-ის მიერ დამზადებულ სისტემასთან, რომელიც ეხმარება კორპორაციებს აკონტროლონ თანამშრომლების საშვებულებო დღეები და დარჩენილი რაოდენობა

აპლიკაცია ხელმისაწვდომია

Android სმარტფონებისთვის

iOS სმარტფონებისთვის

პლანშეტური მოწყობილობებისთვის